X-Ray Goggles

Sorry, but the goggles don't yet work on Microsoft Internet Explorer.

Until they do, please use the latest version of Firefox, Opera, Chrome, or Safari.

Make your first hack in three easy steps!

  1. Kopjojeni këtë URL te e papastra juaj:

  2. Aktivizoni X-Ray Goggles.

  3. Vëreni kursorin sipër figurës në të djathtë që të shihni se nga se përbëhet, dhe shtypni tastin R që ta bëni të shpjerë te URL-ja nga e papastra juaj!

… And then, the world!

Install the goggles into your bookmarks bar and use them to remix any web page!

Ndajeni me miqtë!

Tap P to publish your hacks and share your creations with your friends.

Bëhuni ninxha!

Tap H to learn about more awesome powers like undo/redo and computed style editing.

Achievement Unlocked

Image Source Hacker

Klikoni mbi emrin e një atributi që ta përpunoni.
Shtypni R që të ndryshoni kodin burim të një elementi.