Burime

Mjete për të dhënë miësim mbi krijim gjërash në web

The Hacktivity Kit

Step by step instructions for running your own hack jam. This includes printables, sample lesson plans, assessment rubrics and cheat sheets. You'll learn how to:

 • përgatituni për një Hack Jam
 • zgjidhni një temë dhe përcaktoni objektivat e mësimiy
 • hartoni një plan mësimi
 • një udhërrëfyes 101 për HTML-në
 • përgatituni për suksesin
 • punoni në ekipe dhe bashkëkrijoni

...dhe më tepër!

Shkarkoje

Diapozitiva nga Hackasaurus

Një paraqitje me diapozitiva HTML5 që mund t'i ripërzieni. Do të mësoni:

 • ç'nënkuptojmë kur themi hack
 • çfarë e bën web-in unik
 • si të instalohet X-Ray Goggles
 • how to make your first hack
Shfaqi Diapozitivat

Listë hapash I.T.

 • lidhje internet e qëndrueshme
 • laptopë ose desktopë për pjesëmarrësit
 • versionin më të përditësuar të shfletuesit Firefox, Opera, Chrome ose Safari
 • X-Ray Goggles bookmarklets installed
 • projector set up for participation

Për një listë hapash më të hollësishme, shkarkoni PDF-në më poshtë.

Shkarkoni PDF-në

X-Ray Goggles Cheat Sheet

A quick reference printable for the X-Ray Goggles tool, highlighted hot keys:

 • R - ripërzieni një element
 • I - mbikëqyreni një element
 • P - publish your hack
 • ESC - deactivate the goggles
 • ◀ - Zhbëje
 • ▶ - Ribëje
 • ▲ - Ngjitu te elementi mëmë
 • ▼ - Zbrit prej elementit mëmë
 • Fshije/Backspace - fshini një element
Shkarkoni PDF-në