Resursi

Alati za poučavanje izrade weba

Hacktivity Kit

Korak po korak upute za vođenje vlastitog hack jama. Ovo uključuje, planove lekcija, rubrike za procjenu i podsjetnike za ispis. Naučit ćete kako:

 • se pripremiti za hack jam
 • odabrati temu i postaviti cilj učenja
 • Isplanirajte lekciju
 • 101 uputa za HTML
 • pripremiti se za uspjeh
 • raditi u timovima i surađivati

...i više!

Preuzimanje

Hackasaurus Slajdovi

HTML5 prezentacija. Naučit ćete:

 • što mislimo kad kažemo "hack"
 • što web čini unikatnim
 • kako instalirati X-Ray naočale
 • kako napraviti vaš prvi "hack"
Pokreni prezentaciju

I.T. lista provjere

 • stabilna internet veza
 • laptopi ili PC računala za sudionike
 • najnovija verzija Firefox, Opera, Chrome ili Safari preglednika
 • Instalirani bookmarkleti za X-Ray Naočale
 • projektor primpremljen za sudjelovanje

Za detaljniju listu provjere, preuzmite PDF ispod.

Skinite PDF

Podsjetnik za X-Ray Naočale

Referenca za ispis za X-Ray Naočale, s istaknutim kraticama:

 • R - remiksaj element
 • I - provjeri element
 • P - objavi svoj hack
 • ESC - isključi naočale
 • ◀ - Poništi
 • ▶ - Ponovi
 • ▲ - Popni se na nadređeni element
 • ▼ - Spusti se s nadređenog elementa
 • Obriši/Pomak unatrag - obriši element
Skinite PDF